Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Pôžička Žltý Melón

Moderná pôžička od ľudí. Požiadajte o ňu HNEĎ!

Rýchle online vybavenie
Požičať si môžete už od 4,4% ročne

Prosím, zaškrtnite súhlas so spracúvaním osobných údajov. Udelenie súhlasu je slobodné a dobrovoľné. Vezmite však na vedomie, že jeho poskytnutie je nevyhnutné pre spracovanie vašej žiadosti.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári.

Súhlasím s marketingovým oslovením spoločnosťou TotalMoney, s.r.o. v prípade, ak ešte nie som klientom spoločnosti.

Spracovateľom je TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, zapísaná v registri SFA NBS č. 127292, rozhodnutie č. ODT-10934/2010, IČO: 456 57 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444.

Pôžička Žltý melón

Žltý melón je moderný portál kolektívnych pôžičiek a dáva vám možnosť požičať si už od 500 do 10 000 € so splatnosťou od 3 až do 60 mesiacov.

Unikátna P2P platforma (peer-to-peer) spája ľudí, ktorí si potrebujú požičať s ľuďmi, ktorí majú finančné prostriedky na investovanie. Na Žltom melóne si môžete priamo ovplyvniť výšku úrokovej sadzby vašej pôžičky. Pred aj po poskytnutí pôžičky môžete bez obáv komunikovať s vašimi investormi, vaša anonymita je však zachovaná.

Zaregistrujte sa na Žltom melóne už teraz a nájdite svojich investorov!

Sprostredkovateľ Pôžičky Žltý melón

Sprostredkovateľom pôžičiek je spoločnosť iService, a.s., sídlo: Strakova 1, 811 01 Bratislava, IČO: 46 029 796, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5236/B.

Poskytovanie tzv. peer-to-peer (P2P) pôžičiek, ktoré poskytujú fyzické osoby (veritelia) iným fyzickým osobám (dlžníkom), nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Subjekt vystupujúci ako veriteľ, a súčasne ani subjekt vystupujúci ako prevádzkovateľ platformy P2P požičiavania, nedisponujú povolením na činnosť zo strany Národnej banky Slovenska a poskytovanie takýchto pôžičiek nie je regulované Zákonom o spotrebiteľských úveroch, ani inými predpismi regulujúcimi oblasť finančného trhu. Takéto pôžičky nie sú spotrebiteľským úverom. Súčasne upozorňujeme na riziká spojené s požičiavaním prostredníctvom P2P platforiem, pretože v týchto právnych vzťahoch nebudete ako dlžník vystupovať v pozícii spotrebiteľa.