Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Pôžičky podľa typu žiadateľa

Podľa toho, kto o pôžičku žiada, možno pôžičky rozdeliť na:

Pôžičky pre zamestnaných sú určené pre žiadateľov, ktorí majú príjem zo zamestnania, majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vlastnia bankový účet a nie sú evidovaní ako neplatiči v žiadnom z úverových registrov. Ak ste zamestnaný, môžete požiadať o pôžičku Home Credit do 5 000 € a o pôžičku Poštovej banky do 7 000 €.

Pôžičky pre podnikateľov sú určené fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú za posledné zdaňovacie obdobie kladné daňové priznanie, majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, vlastnia bankový účet a nie sú evidovaní ako neplatiči v žiadnom z úverových registrov. Ako doklad sa k pôžičke prikladá kópia daňového priznania alebo potvrdenie daňového úradu o podaní daňového priznania. Ak ste živnostník, môžete požiadať o pôžičku Home Credit do 5 000 €, o pôžičku Poštovej banky do 7 000 € a o pôžičku Profi Credit pre podnikateľov.

Pôžičky pre dôchodcov sú určené starobným, invalidným alebo výsluhovým dôchodcom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nie sú evidovaní ako neplatiči v žiadnom z úverových registrov. Ako doklad sa k pôžičke prikladá kópia dôchodkového výmeru alebo potvrdenie sociálnej poisťovne o výške dôchodku. Ak ste dôchodca, môžete požiadať o pôžičku Home Credit do 5 000 € a o pôžičku Poštovej banky do 7 000 €.

Pôžičky pre manželov sú určené manželským párom, pričom o pôžičku žiadajú manželia súčasne. Keďže pri manželskej pôžičke sa berie do úvahy spoločný príjem oboch manželov, poskytuje sa vo vyšších sumách ako klasická pôžička s jediným žiadateľom, a to až do výšky 10 000 €.

Pôžičky pre ženy na materskej dovolenke sú určené ženám, ktoré poberajú materskú alebo rodičovský príspevok. Tieto osoby môžu požiadať o pôžičku Profi Credit, avšak nesmú ho poberať ako jediný príjem. Slobodné alebo rozvedené ženy na materskej dovolenke môžu požiadať o pôžičku Provident.

   Máte otázky? Zavolajte nám na 0948 090 040 (Bežný hovor do siete O2)