Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Pôžičky podľa zabezpečenia

Čím je pôžička lepšie zabezpečená, tým výhodnejšie podmienky od poskytovateľa pôžičky získate. Podľa druhu zabezpečenia rozdeľujeme pôžičky na:

  • pôžičky bez zabezpečenia (sú s vyššími úrokmi),
  • pôžičky zabezpečené nehnuteľným majetkom (sú s nižšími úrokmi).

Pôžičky bez zabezpečenia

Pôžičky bez zabezpečenia sú všetky pôžičky, pre poskytnutie ktorých veriteľ (ten, kto peniaze požičiava) nevyžaduje žiadne zabezpečenie. Pre ich vybavenie nepotrebujete ani ručiteľa, ani inú formu zabezpečenia, poskytujú sa však v nižších výškach ako zabezpečené pôžičky.

Ak potrebujete výhodnú pôžičku bez zabezpečenia, pozrite si Pôžičky Home Credit.

Pôžičky zabezpečené majetkom

Pôžičky zabezpečené majetkom sú najčastejšie zabezpečené nehnuteľným majetkom (domom, bytom). To znamená, že podmienkou pre ich poskytnutie je vlastniť nejakú nehnuteľnosť alebo nájsť niekoho, kto nehnuteľnosť vlastní a v prospech Vašej pôžičky ju buď priamo alebo nepriamo založí.

Pri „priamom založení nehnuteľnosti“ bude do listu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti zriadené záložné právo v prospech poskytovateľa pôžičky. Ak pôžičku nebudete splácať, poskytovateľ má nárok na plnenie napríklad predajom nehnuteľnosti.

Niektorí poskytovatelia Vám pôžičku poskytnú aj bez zápisu záložného práva do listu vlastníctva k nehnuteľnosti – v takom prípade musíte poskytovateľovi pôžičky iba zdokladovať nehnuteľnosť, ktorou chcete pôžičku zabezpečiť. Ak by ste pôžičku nesplácali, opäť sa peniaze z predaja nehnuteľnosti využijú ako prostriedok pre plnenie vašich záväzkov.

Ak potrebujete pôžičku na čokoľvek a vlastníte nehnuteľný majetok (dom alebo byt), môžete požiadať o jednu z týchto pôžičiek:

Hypopôžička Slovenskej požičovne je bezúčelová pôžička vo výške od 2 000 do 100 000 € so splatnosťou 5-30 rokov. Pôžička musí byť zabezpečená nehnuteľnosťou (domom alebo bytom).

Pôžičky na bývanie sú špeciálnym typom pôžičiek s výškou do 20 000 € a so splatnosťou do 10 rokov. Pôžičky na bývanie sú určené na investície do bývania, pričom vynaložené peniaze nie je potrebné dokladovať. Pre poskytnutie pôžičky je potrebné v žiadosti o pôžičku uviesť nehnuteľnosť určenú na bývanie (dom / byt) a tiež uviesť rozsah prác, ktoré plánujete z pôžičky realizovať (napríklad vymeniť okná, opraviť strechu, prestavať bytové jadro a podobne). Nehnuteľnosť nebude založená.

   Máte otázky? Zavolajte nám na 0948 090 040 (Bežný hovor do siete O2)