Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Rozumná pôžička Silverside

Požiadajte o pôžičku hneď teraz a získajte až 5 000 €!

Bez poplatku za poskytnutie pôžičky
Splatnosť od 12 – 60 mesiacov
Bez dokladovania účelu

Vianočná pôžičkaSilverside

Oboznámil/-a som sa so spracúvaním osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely pre spoločnosť Silverside, a.s.

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely pre spoločnosť Silverside Financial services, s.r.o.

Odoslaním žiadosti o pôžičku prejavujem požiadavky a potreby žiadanej finančnej služby v súlade s informáciami o finančnom sprostredkovaní. Sprostredkovateľom je TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, zapísaná v registri SFA NBS č. 127292, rozhodnutie č. ODT-10934/2010, IČO: 456 57 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444. Spoločnosť TotalMoney s.r.o. spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ spoločnosti Silverside, a. s.

Kontaktný formulár slúži na získanie kontaktných údajov takej osoby, ktorá v zmysle kritérií Kontaktného formulára môže byť potenciálnym klientom Silverside, a.s. Kontaktný formulár nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Vyplnením kontaktného formulára nevzniká právo ani povinnosť uzavrieť so spoločnosťou Silverside, a.s. zmluvu o poskytnutí finančnej služby a ani právo byť kontaktovaný spoločnosťou Silverside, a.s.

Pôžička Silverside

Silverside prináša bezhotovostnú pôžičku vo výške od 500 do 5 000 €. Splatnoť pôžičky je od 12 do 60 mesiacov. Pôžička je určená pre žiadateľov vo veku od 18 až do 75 rokov.

Peniaze máte na účte už do 24 hodín od podpísania zmluvy. Za poskytnutie pôžičky sa neplatia žiadne poplatky. Pôžičku môžete splácať bezhotovostne zo svojho bežného účtu v banke alebo vkladom na účet. Takisto ju môžete kedykoľvek splatiť predčasne a tiež upraviť dĺžku splátkového kalendára.

Proces posúdenia žiadosti je vždy individuálny a záleží od viacerých faktorov, ako napríklad kompletné predloženie požadovaných dokladov, kde máte zriadený bankový účet a podobne. Po schválení žiadosti o pôžičku budete kontaktovaný finančným sprostredkovateľom spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o.za účelom podpísania zmluvnej dokumentácie, ktorá prebieha na obchodnom mieste spoločnosti.

Poskytovateľ Rozumnej pôžičky

Poskytovateľom Rozumnej pôžičky je Silverside a.s.. Cieľom spoločnosti je poskytovať prvotriedne služby, rešpektovať dobré mravy a pravidlá hospodárskej súťaže, konať transparentne, zodpovedne a fér. Silverside a.s. spĺňa všetky legislatívne požiadavky. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 6261/B, sídlo: Bratislava Business Center 5, Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 50 052 560.