Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Refinančná pôžička

Splácajte svoje pôžičky výhodnejšie!

Individuálny prístup
Žiadne poplatky

Pôžička na refinancovanie
Pôžička Silverside

Spoločnosť TotalMoney s.r.o. spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ spoločnosti Silverside, a. s.

Oboznámil/-a som sa so spracúvaním osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely.

Pôžička na refinancovanie Silverside

Spojte si všetky pôžičky do jednej s výhodnou mesačnou splátkou. Pôžička na refinancovanie Silverside vám pomôže splácať vaše pôžičky ľahšie, ako doteraz. Výška pôžičky na refinancovanie je od 500 do 6 500 €. Splatnosť je od 12 do 60 mesiacov. Stačí, ak máte stály príjem, vek od 18 až do 75 rokov a ste občanom SR.

Doklady potrebné na vybavenie Pôžičky na refinancovanie

  • platný občiansky preukaz
  • druhý doklady totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, ..)
  • výpis z účtu
  • potvrdenie o príjme
  • aktuálne vyčíslenie zostatkovej sumy úveru resp. pôžičky, ktorú chcete refinancovať.

Peniaze máte na účte už do 24 hodín od podpísania zmluvy. Pôžičku na refinancovanie môžete kedykoľvek splatiť predčasne, alebo si môžete upraviť dĺžku splátkového kalendára.

Poskytovateľ Pôžičky na refinancovanie

Poskytovateľom Pôžičky na refinancovanie je Silverside, a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 6261/B, sídlo: Bratislava Business Center 5, Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 50 052 560.