Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Refinančná pôžička

Splácajte svoje pôžičky výhodnejšie!

Individuálny prístup
Žiadne poplatky

Pôžička na refinancovanie

Oboznámil/-a som sa so spracúvaním osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely pre spoločnosť Silverside, a.s.

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely pre spoločnosť Silverside Financial services, s.r.o.

Odoslaním žiadosti o pôžičku prejavujem požiadavky a potreby žiadanej finančnej služby v súlade s informáciami o finančnom sprostredkovaní. Sprostredkovateľom je TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, zapísaná v registri SFA NBS č. 127292, rozhodnutie č. ODT-10934/2010, IČO: 456 57 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444. Spoločnosť TotalMoney s.r.o. spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ spoločnosti Silverside, a. s.

Kontaktný formulár slúži na získanie kontaktných údajov takej osoby, ktorá v zmysle kritérií Kontaktného formulára môže byť potenciálnym klientom Silverside, a.s. Kontaktný formulár nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Vyplnením kontaktného formulára nevzniká právo ani povinnosť uzavrieť so spoločnosťou Silverside, a.s. zmluvu o poskytnutí finančnej služby a ani právo byť kontaktovaný spoločnosťou Silverside, a.s.

Pôžička na refinancovanie Silverside

Spojte si všetky pôžičky do jednej s výhodnou mesačnou splátkou. Pôžička na refinancovanie Silverside vám pomôže splácať vaše pôžičky ľahšie, ako doteraz. Výška pôžičky na refinancovanie je od 500 do 6 500 €. Splatnosť je od 12 do 60 mesiacov. Stačí, ak máte stály príjem, vek od 18 až do 75 rokov a ste občanom SR.

Proces posúdenia žiadosti je vždy individuálny a záleží od viacerých faktorov, ako napríklad kompletné predloženie požadovaných dokladov, kde máte zriadený bankový účet a podobne. Po schválení žiadosti o pôžičku budete kontaktovaný finančným sprostredkovateľom spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o. za účelom podpísania zmluvnej dokumentácie, ktorá prebieha na obchodnom mieste spoločnosti.

Doklady potrebné na vybavenie Pôžičky na refinancovanie

  • platný občiansky preukaz
  • druhý doklady totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas, ..)
  • výpis z účtu
  • potvrdenie o príjme
  • aktuálne vyčíslenie zostatkovej sumy úveru resp. pôžičky, ktorú chcete refinancovať.

Peniaze máte na účte už do 24 hodín od podpísania zmluvy. Pôžičku na refinancovanie môžete kedykoľvek splatiť predčasne, alebo si môžete upraviť dĺžku splátkového kalendára.

Poskytovateľ Pôžičky na refinancovanie

Poskytovateľom Pôžičky na refinancovanie je Silverside a.s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 6261/B, sídlo: Bratislava Business Center 5, Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 50 052 560.