Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Mladomanželské pôžičky

Mladomanželská pôžička, alebo tiež mladomanželský úver, je označenie pre štátom bonifikovaný bankový produkt, o ktorý môžu požiadať mladomanželia spĺňajúci nasledujúce podmienky:

  • obaja mladomanželia majú najviac 35 rokov,
  • ku dňu podania žiadosti sú manželmi najviac 2 roky,
  • spoločný priemerný mesačný príjem mladomanželov za predchádzajúci kalendárny rok je najviac 2,6-násobkom priemernej mesačnej mzdy v predposlednom ukončenom kalendárnom štvrťroku pred podaním žiadosti.

Ak budú mladomanželia o pôžičku žiadať napríklad v januári 2011, do úvahy sa bude brať ich spoločný príjem za celý rok 2010 a tento sa podelí dvanástimi, čím vznikne ich priemerný mesačný príjem za rok 2010. Priemerný mesačný príjem sa následne porovná s 2,6-násobkom priemerného mesačného príjmu v hospodárstve za tretí kvartál roka 2010.

Parametre mladomanželskej pôžičky

  • Pôžička pre mladomanželov je poskytovaná najviac do sumy 10 000 €.
  • Štátny príspevok pre rok 2010 je vo výške 3 % a príspevok banky je vo výške 1,5 %. Žiadatelia tak získajú celkové úrokové zvýhodnenie vo výške 4,5 % p.a..
  • Mladomanželská pôžička je bezúčelovou pôžičkou použiteľnou na čokoľvek a bez dokladovania účelu.
  • Výška štátneho príspevku pre mladomanželov sa nemení počas celej doby splatnosti mladomanželskej pôžičky.
  • Nárok na štátny príspevok pre mladomanželov si mladomanželia uplatňujú prostredníctvom banky.
  • Štátny príspevok sa poskytuje len na jednu zmluvu o mladomanželskom úvere.
   Máte otázky? Zavolajte nám na 0948 090 040 (Bežný hovor do siete O2)