Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Hypopôžička

Pôžička 2 000 až 100 000 € na čokoľvek zabezpečená nehnuteľnosťou. Požiadajte hneď!

O pôžičku požiadate pohodlne z domu.
Bude Vám pridelený hypošpecialista, ktorý za Vás vybaví všetko potrebné.
Neplatíte žiadne poplatky za poskytnutie pôžičky, znalecký posudok, či kataster.

Hypopôžička

Hypopôžička je bezúčelový úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti určenej na bývanie (dom, byt). Niekedy je nazývaná aj ako americká hypotéka.

Peniaze z Hypopôžičky možno použiť na akýkoľvek účel, pričom ho nie je potrebné dokladovať. Výška Hypopôžičky je do 100 000 €. Hypopôžičku možno splácať od 5 do 30 rokov. Úroková sadzba je fixná na 3 alebo 5 rokov.

Podmienkou pre poskytnutie Hypopôžičky je zabezpečiť ju nehnuteľnosťou (domom alebo bytom), ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky. Na nehnuteľnosti nesmú byť žiadne vecné bremená (napríklad právo doživotného bývania) a žiadne ťarchy (okrem ťarchy v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov, majiteľov bytov, VÚB banky, stavebných sporiteľní a Štátneho fondu rozvoja bývania).

Ako zabezpečenie môžete použiť aj nehnuteľnosť, ktorá patrí inej osobe alebo osobám. V takom prípade však musia všetci vlastníci nehnuteľnosti vyjadriť súhlas s jej založením.

Hypopôžička – základné podmienky pre poskytnutie

  • Máte vek viac ako 18 rokov.
  • Ste zamestnaný na dobu neurčitú, máte pravidelný príjem z podnikania (kladné daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie) alebo poberáte výsluhový dôchodok.
  • Ste majiteľom účtu v ktorejkoľvek banke na Slovensku.
  • Ak ste ženatý/vydatá a máte bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, Váš manžel/-ka sa automaticky stáva spolužiadateľom o Hypopôžičku. Spolužiadateľ musí byť zamestnaný, dôchodca alebo SZČO.
  • Vlastníte nehnuteľnosť, ktorá je určená na bývanie alebo na podnikanie. Na nehnuteľnosti neviaznu žiadne vecné bremená alebo ťarchy okrem Štátneho fondu rozvoja bývania, stavebných sporiteľní alebo VÚB banky. Nehnuteľnosť môžu vlastniť aj iné osoby ako Vy, pričom tieto budú podpisovať záložné zmluvy.
  • Žiadateľ ani spolužiadateľ nie je evidovaný ako neplatič v žiadnom z úverových registrov.
   Máte otázky? Zavolajte nám na 0948 090 040 (Bežný hovor do siete O2)

Hodnotenie Hypopôžičky

Hypopôžička
3.8/5 hviezdičky
Počet hlasov: 25
hana 24.05.2015 23:23 ★★★★★

:)