Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Čo je pôžička

Požičiavanie je rovnako staré ako samotné vlastníctvo vecí. Moderná história pôžičiek má niekoľko tisíc rokov. Peniaze sa požičiavali už v starovekom Grécku a Ríme, zmienku o pôžičke je možné nájsť aj v Biblii.

Pôžička je druh úveru, pri ktorom dochádza k časovému prerozdeleniu peňazí medzi veriteľom (kto peniaze požičiava) a dlžníkom. Dlžník je povinný veriteľovi vrátiť peniaze, ktoré si požičal, vo vopred dohodnutých splátkach. Okrem požičaných peňazí musí dlžník obvykle vrátiť aj niečo naviac – a to úroky a poplatky. Úroky a poplatky sú pre veriteľa motívom, pre ktorý peniaze požičiava. Pôžičky v širšom ponímaní sú bezúčelové úvery poskytované najčastejšie nebankovými spoločnosťami, aj keď niektoré banky využívajú slovo „pôžička“ ak pri poskytovaných bankových úveroch. Medzi úverom a pôžičkou teda základný rozdiel neexistuje, ide skôr o subjektívne vnímanie týchto dvoch pojmov rôznym segmentom požičiavajúcich si zákazníkov.

Parametre bankových pôžičiek sú najčastejšie vyjadrené slovom „od“: požičať si môžete od-do a výška úroku bude od-do. Pôžičky nebankových spoločností bývajú poskytované v pevne stanovených odstupňovaných výškach s pevne určenými lehotami splatnosti a mesačnými splátkami. Pri nebankových pôžičkách sa málokedy stretnete s úrokmi aj poplatkami za poskytnutie pôžičky alebo s mesačnými poplatkami za pôžičku. Poskytovatelia pôžičky využívajú buď len presne stanovené úroky alebo presne stanovené poplatky. Dopredu tak viete, za akých podmienok si peniaze požičiavate a koľko na pôžičke preplatíte.

Zmluva o pôžičke môže mať formu občiansko-právnej zmluvy uzatváranej v zmysle Občianskeho zákonníka (na rozdiel od úverovej zmluvy uzatváranej podľa Obchodného zákonníka).

   Máte otázky? Zavolajte nám na 0948 090 040 (Bežný hovor do siete O2)