Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Silverside Business úver

Požiadajte o pôžičku pre podnikateľov a získajte až 6 500 €!

Úver pre SZČO, firmy, opatrovateľky v zahraničí a slobodné povolania
Bez poplatku za poskytnutie úveru
Splatnosť od 12 – 60 mesiacov

Oboznámil/-a som sa so spracúvaním osobných údajov.

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely Silverside Financial services

Súhlasím so spracovaním údajov na marketingové účely tretej strany

Odoslaním žiadosti o pôžičku prejavujem požiadavky a potreby žiadanej finančnej služby. Spracovateľom žiadosti je TotalMoney s.r.o., Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 456 57 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444. Spoločnosť TotalMoney s.r.o. spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ spoločnosti Silverside Financial services, s.r.o.

Informácie o produkte

Bussiness úver na podnikanie je určený pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a právnické subjekty.

  • Výška úveru od 500 EUR do 6 500 EUR
  • Splatnosť od 12 do 60 mesiacov
  • Bez poplatku za poskytnutie úveru
  • Individuálny prístup ku klientovi na obchodnom mieste spoločnosti Silverside Financial services
  • Možnosť predčasného splatenia úveru

Potrebné doklady za účelom predloženia žiadosti

  1. Živnostenský list, alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie (Výpis z OR)
  2. OP žiadateľa
  3. OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť (konatelia podľa Výpisu z OR)
  4. Výpis z bankového účtu
  5. Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie vrátane príloh

Poskytovateľ Bussiness úveru

Silverside Financial services, s.r.o., Plynárenská 7/B 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 179 172, DIČ: 21 20 62 53 31. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro. vložka č. 123585/B