Tento web používa súbory cookie. Viac OK

Ako splácať pôžičku

Ak bude Vaša pôžička schválená, dostanete od poskytovateľa pôžičky splátkový kalendár. V splátkovom kalendári sú presne rozpísané všetky Vaše budúce splátky, termíny, v ktorých je potrebné jednotlivé mesačné splátky uhrádzať, a aj výšky jednotlivých mesačných splátok.

Príklad splátkového kalendára pôžičky:

Poradie splátky Výška splátky Dátum splatnosti
1. 50 € 20. 1. 2011
2. 50 € 20. 2. 2011
3. 50 € 20. 3. 2011
4. 50 € 20. 4. 2011
5. 50 € 20. 5. 2011
6. 50 € 20. 6. 2011
7. 50 € 20. 7. 2011
8. 50 € 20. 8. 2011
9. 50 € 20. 9. 2011
10. 50 € 20. 10. 2011
11. 50 € 20. 11. 2011
12. 50 € 20. 12. 2011

Splátky môžete uhrádzať poštovými poukážkami alebo prevodom z bežného účtu. Splátky Vám odporúčame uhrádzať vždy aspoň 3 dni pred ich splatnosťou – aby došli v čas na účet poskytovateľa pôžičky. Súčasťou informácií od veriteľa budú okrem splátkového kalendára aj ďalšie údaje potrebné pre uhrádzanie mesačných splátok prevodom z bežného účtu: číslo jeho účtu, na ktorý je potrebné peniaze posielať, variabilný symbol, prípade aj špecifický a konštantný symbol. Na základe týchto údajov si môžete v banke nastaviť trvalý príkaz a mať istotu, že splátka pôžičky každý mesiac z Vášho bežného účtu odíde. Ak sa rozhodnete splátky splácať poštovými poukážkami, poskytovateľ pôžičky Vám pošle potrebný počet už personalizovaných poštových poukážok.

Ak budete svoje mesačné splátky uhrádzať včas, vybudujete si u poskytovateľa pôžičky takzvanú kreditnú históriu, ktorá Vám v budúcnosti uľahčí prístup k ďalším pôžičkám. Ak budete mať v budúcnosti so splácaním pôžičky akýkoľvek problém, okamžite sa spojte s poskytovateľom pôžičky a tento problém riešte.

   Máte otázky? Zavolajte nám na 0948 090 040 (Bežný hovor do siete O2)